หน้าแรก     สินค้าและผลิตภัณฑ์     » เกี่ยวกับเรา     ติดต่อเรา   

บริษัท อมรรัตนศิริ (กรุงเทพฯ) จำกัด ได้จดทะเบียนและเปิดดำเนินการมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2521 เป็นผู้นำเข้าและผลิต รวมถึงจำหน่ายเครื่องพ่นยา เจโล่ แต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย กลุ่มสินค้าไข้หวัดนก เป็นเครื่องพ่นยาชนิดพ่นเคมีฝอยละออง ULV, หน้ากากป้องกันเชื้อโรค, ชุดป้องกันเชื้อ, รองเท้าบู้ท, ถุงมือยางสีส้ม, แว่นตา, ถุงมือหนัง เป็นต้น

ผลิตภัณฑ์กลุ่มสินค้า่ไข้เลือดออกประกอบด้วยเครื่องพ่นละอองฝอย (ULV) ของบริษัทฯ ชนิดสะพายหลัง ได้ผ่านการตรวจสอบจากสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยอัตราการไหลมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.0 ลิตร ต่อชั่วโมง และให้ค่าขนาดละออง (VMD) เมื่อถือพ่นที่ระยะ 3 เมตร มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 20.2 ไมครอน

คุณสมบัติของเครื่องพ่นดังกล่าวข้างต้น สามารถพ่นละอองฝอยไปได้ในแนวราบไปตามความแรง 8 เมตร มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.7 ลิตรต่อชั่วโมง และให้ความหนาแน่นของละอองเมื่อฉีดพ่นในระยะ 8 เมตร มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 214 ละอองต่อตารางเซนติเมตร และ บริษัทฯ ได้จดทะเบียนอนุสิทธิบัตรหัวพ่นฝอยละเอียด (ULV) อนุสิทธิบัตรเลขที่ 4449» รายละเอียดที่อยู่และแผนที่บริษัทฯ

» ติดต่อบริษัทฯ (Form mail contact)

» สินค้าและผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ